$(3/2m^3v+m^4+v^4+1/2m^2v^2+mv^3):(m+v)$

scan0010.jpg

Commenti

commenti